#IGLCoatingsTitan

IGL Coatings Titan, Puhtaampien pintojen puolesta!

Titan on valokatalyysipinnoite, eli sen toiminta perustuu valokatalyysi reaktioon. Tuotteen nimi tulee titaanidioksidista(TiO2), joka on ominaisuuksiltaan erittäin kestävä ja hyvin monikäyttöinen yhdiste. Titan valokatalyysipinnoitteen tapauksessa kuitenkin kyse on mikrokiteisestä titaanidioksidista joka on erittäin fotoaktiivinen.

Valokatalyysi on kemiallinen, valon vaikutuksesta tapahtuva reaktio joka vapauttaa happiradikaaleja. Nämä happiradikaalit tuhoavat erittäin tehokkaasti kosketuspinnoilla olevan biofilmin joka sisältää terveydelle haitallisia mikrobeja ja tämän lisäksi pinnoite myös puhdistaa ilmaa. Pitkän yhteistyökumpaniemme kanssa pidetyn suunnittelu ja kehittämisjakson ansiosta titan pinnoitteella on myös erikoisominaisuus, se nimittäin toimii myös pimeässä 24 tunnin ajan!

Hyvänä esimerkkinä pinnoitteemme pitää ovien kahvat, portaiden kaiteet, vessat, pöydät, tarjoilu tiskit, ostoskärryt, ostokorit, hissit, julkisen liikenteen sekä muut suuret virus sekä bakteeripesäkkeet huomattavasti puhtaampina ja hygieenisempinä, kuin ne mitkä eivät ole pinnoitettu. Tällä voi olla, tai onkin merkittävä vaikutus tällä hetkellä vallitsevan koronaepidemian torjumiseksi. Pinnoite myös ennaltaehkäisee, etteivät tulevaisuuden epidemiat pääse leviämään yhtä tehokkaasti kuin, tällä hetkellä valloillaan oleva koronavirus epidemia.

Valokatalyysipinnoitteen hyödyt?

Valokatalyysipinnoite pitää huolen että pinnat pysyvät puhtaana mikrobeista ja vähentää merkittävästi myös mahdollisten bakteeri ja virusperäisten tautien leviämistä, tai henkilökunnan taikka asiakkaiden sairastumista. Luonnollisesti pinnoite myös säästää aikaa, materiaalikuluja. Puhumattakaan säästöistä kun henkilökunnan sairastumis riski pienenee.

1. Asiakas turvallisuus - eli turvallista asiointia asiakkaille.
2. Työntekijä turvallisuus - eli turvallinen työskentely ympäristö henkilökunnalle.
3. Positiivinen viestintä asiakkaille.
4. Suojaa mikrobi peräisiltä taudinaiheuttajilta myös pimeässä 24 tuntia.
5. Säästöä siivous kuluissa.
6. Säästää pintojen kulmista pesuainepesujen takia.
7. Asennuksen jälkeen, ei käyttökustannuksia.
8. Ekologinen - niinkuin kaikki muutkin IGL Coatings brändin tuotteet, myös Titan on ekologinen tuote.
9. Turvallinen - asennuksen jälkeen, TÄYSIN turvallinen niin ihmisille kuin myös eläimille.

Fotokatalyysi eli Valokatalyysi

Fotokatalyysin ohjaustermi on Valokatalyysi, tällä nimellä se myös monesti myös tunnetaan. Fotokatalyysi kuuluu kemiaan ja tarkemmin sanottuna valokemiaan.

Fotokatalyysillä tarkoitetaan kemiallisia reaktioita, jotka tapahtuvat fotokatalyytin pinnalla tai sen läheisyydessä sen absorboidessa valoa. Valoenergian avulla fotokatalyytti saa hitaan reaktion tapahtumaan merkittävästi nopeammin. Huom. Itse fotokatalyytti titaanidioksidi pysyy koko ajan muuttumattomana. Ominaisuuksiltaan paras ja eniten tutkittu fotokatalyyttinen materiaali on titaanidioksidi.

Valon vaikutuksesta valokatalyysipinnoitteen pinnalle syntyy elektroniaukkopareja. Säteilytetty titaanidioksidi muodostaa vedestä ja hapesta voimakkaasti hapettavia aktiivisia happityyppejä, jotka aiheuttavat erilaisten yhdisteiden hajoamisreaktioita. Reaktiosta syntyvät happiradikaalit, hydroksyyliradikaalit ja peroksidi-ionit, joilla on parittomia elektroneja, hapettavat ja pelkistävät tehokkaasti pinnalle absorboituneita molekyylejä ketjureaktioissa. Lopulta pinnoilla oleva orgaaninen aine hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi.

Eli yksinkertaisemmin selitettynä foto/valotokatalyysi tarkoittaa prosessia, jossa UV-säteilyn tai näkyvän valkoisen valon energialla tuhotaan pinnoilla olevia mikro-organismeja (esim. viruksia, bakteereita ja homeita) ja hajotetaan orgaanisia aineita yksinkertaisiksi, haitattomiksi yhdisteiksi. Samalla kun fotokatalyysi reaktio on toiminnassa, se puhdistaa tehokkaasti myös pintojen ympärillä olevaa ilmaa.

Tästä prosessista on suuri apu pintapuhdistuksissa useilla eri toimialoilla. 

Mikä on Biofilmi?

Biofilmillä tarkoitetaan mikrobien muodostamaa järjestäytynyttä rakennetta, eli kosketuspinnoilla elävää mikrobiyhteisöä. Tähän yhteisöön kuuluu viruksia, bakteereita, sieniä, homeita ja muita mikrobeita. Kosketuspinnoille biofilmi muodostuu, kun tarttumiskykyiset mikrobit erittävät ympärilleen limaa, johon muidenkin mikrobien on helppo tarttua.

Kun biofilmissä oleva mikrobi kuolee, sen sisältämät ravinteet käytetään biofilmin muiden mikrobien ruoaksi. Biofilmin pintaosista irtoaa aktiiviseen liikkumiseen kykeneviä mikrobeja.

Biofilmissä on usein ihmiselle hyödylliset mikrobien lisäksi haitallisia mikrobeita jotka voivat aiheuttaa pysyviä infektioita ihmiskehoon.

Titan valokatalyysipinnoitteen ideana on, että se asennetaan kosketuspinnan ja biofilmin väliin. Asennuksen jälkeen valokatalyysipinnoite tuhoaa toistuvasti uudelleen kasvavan biofilmin. Eli kaikki niin hyvät kuin huonotkin mikrobit tuhoutuvat tässä prosessissa. Lopputuloksena, kosketuspinnoilta ei todennäköisemmin enään pinnoituksen jälkeen saa mitään ihmiselle haitallista infektiota.