#Käyttöturvallisuustiedotteet

Mikä on käyttöturvallisuustiedote?

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on perustietolähde, joka antaa koko asiakkaille, viranomaisille, henkilöstölle ja työsuojeluvaltuutetuille tietoa vaarallisista kemikaaleista, jotta niitä voidaan käsitellä, varastoida ja hävittää turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedoteessa kerrotaan myös, millaista ensiapua tulee antaa kemikaalitapaturman sattuessa.

Miksi käyttöturvallisuustiedote pitää olla?

KTT on kemikaalien hallinnan selkäranka sekä keskeinen asiakirja turvallisen ja terveellisen työskentely ympäristön luomisessa. KTT on asiakkaan, työnantajan ja työntekijöiden pääasiallinen tietolähde, kun selvitetään tuotteissa käytettävien kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja riskejä niin ihmisille kuin ympäristölle. Lisäksi siinä kerrotaan, miten riskejä hallitaan.