Mikä on IGL Coatings?

IGL Coatings on Nanoteknologia- ja Pesuainetuotteita valmistava Malesialainen yritys. Keskeinen päämäärämme on uudelleen kehittää ja parantaa pinnoite- sekä pesuaineteollisuutta. Me palvelemme asiakkaitamme uusiutuvilla, luonnollisiin raaka-aineisiin pohjautuvilla ja ekologisesti kestävillä tuotevaihtoehdoilla, jotka täyttävät kestävän kehityksen korkeimmatkin vaatimukset. Kehitämme jatkuvasti innovatiivisia tuotteita, jotka ovat käyttäjäturvallisuuden, kestävyyden, laadun ja helppokäyttöisyyden suhteen parempia kuin markkinoilla tällä hetkellä olevat tuotteet.

IGL Coatings on toimintansa aikana voittanut sekä ansainnut useita arvopalkintoja. Kaikki meidän tuotteemme valmistetaan omassa itsenäisessä tuotantolaitoksessa, missä sijaitsee myös meidän yksityinen laboratorio, kehitys- ja tutkimuslaitos.

Perustamme menestyksemme henkilökuntamme vankkaan osaamiseen ja tiiviiseen asiakasyhteistyöhön. Pyrimme täyttämään asiakkaidemme korkeatkin vaatimukset ja olemaan kustannustasoltamme kilpailukykyinen. 
Panostamme tehokkaasti kehitykseen täyttääksemme asiakaskuntamme muuttuvat tarpeet myös tulevaisuudessa sekä vahvistaaksemme tuoteportfoliotamme tarpeen mukaan. 

IGL Coatings pyrkii jatkuvan parantamisen keinoin mahdollisimman vähäisiin veteen, maaperään, luontoon sekä ilmaan kohdistuviin ympäristövaikutuksiin. IGL Coatings kehittää jatkuvasti uusia tapoja sisällyttää vihreää energiaa tuotannossansa ja seuraa jatkuvasti tuotteidensa toimivuutta. 

#Turvallisuus

IGL Coatings edistää henkilöstön terveyttä sekä huolehtii vastuullisesti henkilöstön sekä käsittelypisteiden turvallisuudesta. Kumppanuus ja vastuullisuus tarkoittavat sitä, että IGL Coatings on sitoutunut tarjoamaan omille käsittelypisteille opastusta ja koulutusta varmistamaan tuotteidensa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Research & Development Center  

Tutkimus ja kehitys ei ole koskaan ollut yhtä haastavaa ja jännittävää, kuin nyt. Panostamme laadukkaisiin laitteisiin ja teknologiaan voidaksemme tuottaa laadukkaat tuote ratkaisut, juuri sinulle!

Manufacturing Facilities 

Oletko koskaan miettinyt, kuinka laajamittainen tuotanto toimii? No, joka vuosi rikkomme tuotantokapasiteettiennätystämme, mikä on ajanut meidät investoimaan automaatioon! Robottien työskentely perfektionistitiimimme kanssa ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä! 

Supply Chain

Varastojemme hyvät logistiset sijainnit tukevat nopeaa kasvuamme. Toimitusketjutiimimme tunnetaan nimellä AVENGERS. Jokas kuvastaa nopeaa regointia jokaiseen tilaukseen ja toimitus kustannusten alentamiseen, joka on meidän prioriteettimme.

EXPERIENCED INSTALLERS

Laadukas ja ammattitaitoinen käsittelypisteverkostomme ylettyy yli 60 eri maahan. Jokainen käsittelypisteemme on erikseen koulutettu tuotteidemme käyttöön.

Käsittelypisteidemme motto onkin - Quality & Perfection!