Titan on valokatalyysipinnoite, eli sen toiminta perustuu valokatalyysi reaktioon. Tuotteen nimi tulee titaanidioksidista(TiO2), joka on ominaisuuksiltaan erittäin kestävä ja hyvin monikäyttöinen yhdiste. Titan valokatalyysipinnoitteen tapauksessa kuitenkin kyse on mikrokiteisestä titaanidioksidista joka on erittäin fotoaktiivinen. 


Valokatalyysi on kemiallinen, valon vaikutuksesta tapahtuva reaktio joka vapauttaa happiradikaaleja. Nämä happiradikaalit tuhoavat erittäin tehokkaasti kosketuspinnoilla olevan biofilmin joka sisältää terveydelle haitallisia mikrobeja ja tämän lisäksi pinnoitte myös puhdistaa ilmaa. Pitkän yhteistyökumpaniemme kanssa pidetyn suunnittelu ja kehittämisjakson ansiosta titan pinnoitteella on myös erikoisominaisuus, se nimittäin toimii myös pimeässä 24 tunnin ajan!


Hyvänä esimerkkinä pinnoitteemme pitää ovien kahvat, portaiden kaiteet, vessat, pöydät, tarjoilu tiskit, ostoskärryt, ostokorit, hissit, julkisen liikenteen sekä muut suuret virus sekä bakteeripesäkkeet huomattavasti puhtaampina ja hygieenisempinä, kuin ne mitkä eivät ole pinnoitettu. Tällä voi olla, tai onkin merkittävä vaikutus tällä hetkellä vallitsevan koronaepidemian torjumiseksi. Pinnoite myös ennaltaehkäisee, etteivät tulevaisuuden epidemiat pääse leviämään yhtä tehokkaasti kuin, tällä hetkellä valloillaan oleva koronavirus epidemia.

Soveltuvat käyttökohteet

Titan valokatalyysipinnoite soveltuu asennettavaksi miltein mille vain pintamateriaalille.  Mm. Kivi, Betoni, Lasi, Muovi, Tekstiili, Nahka, Metalli ja Puu. Titan on tällä hetkellä käytössä jo useammassa EU sekä ETA maassa ja sitä on asennettu jo yli 3500 kohteeseen maailmanlaajuisesti.  


Huom. Titan valokatalyysipinnoite soveltuu myös ilmastointi putkien sisälle. Tuote on testattu positiivisin tuloksin ilmastointi putkistoissa.

Soveltuvia käyttökohteita ovat:

Sairaalat, Terveyskeskukset, Hammashoitolat, Palvelutalot, Hoivakodit, Asuntolat, Rappukäytävät, Aulat, Päiväkodit, Koulut, Instituutiot, Opistot, Ruokakaupat, Ravintolat, Yökerhot, Pubit, Baarit, Kuntosalit, Huoltoasemat, Autot, Bussit, Junat, Lentokoneet, Tehtaat ja useat muut kohteet.

IGL Coatings Titan | PDF |

Fotokatalyysi eli Valokatalyysi

Fotokatalyysin ohjaustermi on Valokatalyysi, tällä nimellä se myös monesti myös tunnetaan. Fotokatalyysi kuuluu kemiaan ja tarkemmin sanottuna valokemiaan. 


Fotokatalyysillä tarkoitetaan kemiallisia reaktioita, jotka tapahtuvat fotokatalyytin pinnalla tai sen läheisyydessä sen absorboidessa valoa. Valoenergian avulla fotokatalyytti saa hitaan reaktion tapahtumaan merkittävästi nopeammin. Huom. Itse fotokatalyytti titaanidioksidi pysyy koko ajan muuttumattomana. Ominaisuuksiltaan paras ja eniten tutkittu fotokatalyyttinen materiaali on titaanidioksidi.


Valon vaikutuksesta valokatalyysipinnoitteen pinnalle syntyy elektroniaukkopareja. Säteilytetty titaanidioksidi muodostaa vedestä ja hapesta voimakkaasti hapettavia aktiivisia happityyppejä, jotka aiheuttavat erilaisten yhdisteiden hajoamisreaktioita. Reaktiosta syntyvät happiradikaalit, hydroksyyliradikaalit ja peroksidi-ionit, joilla on parittomia elektroneja, hapettavat ja pelkistävät tehokkaasti pinnalle absorboituneita molekyylejä ketjureaktioissa. Lopulta pinnoilla oleva orgaaninen aine hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi. 


Eli yksinkertaisemmin selitettynä foto/valotokatalyysi tarkoittaa prosessia, jossa UV-säteilyn tai näkyvän valkoisen valon energialla tuhotaan pinnoilla olevia mikro-organismeja (esim. viruksia, bakteereita ja homeita) ja hajotetaan orgaanisia aineita yksinkertaisiksi, haitattomiksi yhdisteiksi. Samalla kun fotokatalyysi reaktio on toiminnassa, se puhdistaa tehokkaasti myös pintojen ympärillä olevaa ilmaa. 

Tästä prosessista on suuri apu pintapuhdistuksissa useilla eri toimialoilla. 


Mikrokiteinen Titaanidioksidi (Tio2)

Mikrokiteinen titaanidioksidi on kemiallisesti samaa titaanidioksidia (TiO2) kuin esimerkiksi. Valkoinen titaanidioksidipigmentti. Mikrokiteisellä titaanidioksidilla on paljon erilaisia ominaisuuksia.


Titaanidioksidia käytetään useissakin eri asioissa, kuten esimerkiksi: Maaleissa, Väripigmenteissä, Pinnoitteissa, Muoveissa, Paperissa, Kosmetiikassa, Elintarvikkeissa (E171), Kuiduissa, Kumeissa, keramiikassa ja lääkeaineissa.


Kun titaanidioksidin kidekoko on selvästi alle 100 nanometriä, puhutaan mikrokiteisestä titaanidioksidista tai nanotitaanidioksidista. Mikrokiteinen titaanidioksidi ei ole enää valkoista pigmenttiä vaan se on transparenttia eli läpinäkyvää ja erittäin fotoaktiivista, sillä titaanidioksidi on puolijohde.


Puolijohde on materiaali, joka johtaa sähköä paremmin kuin esimerkiksi eriste, mutta huonommin kuin monet metallit. Puolijohteita ovat puolimetalleiksi luokitellut alkuaineet ja useat niitä sisältävät yhdisteet. Yksi näistä on mikrokiteinen titaanidioksidi (TiO2). Puolijohteet ovat myös nykyaikaisen ja tulevaisuuden elektroniikan perusta.


Titaanidioksidi (TiO2) on mukana energiasovellusten tutkimuksissa, materiaalitutkimuksissa ja monessa muussa tutkimuksessa, sillä mikrokiteinen TiO2 on puolijohde ja kemiallisesti stabiili. Käyttökohteita nähdään elektroniikassa kondensaattorina, ilman puhdistuksessa, desinfioinnissa, itsepuhdistuvissa sovelluksissa, antibakteerisissa papereissa ja aurinkokennoissa.Mikä on Biofilmi?

Biofilmillä tarkoitetaan mikrobien muodostamaa järjestäytynyttä rakennetta, eli kosketuspinnoilla elävää mikrobiyhteisöä. Tähän yhteisöön kuuluu viruksia, bakteereita, sieniä, homeita ja muita mikrobeita. Kosketuspinnoille biofilmi muodostuu, kun tarttumiskykyiset mikrobit erittävät ympärilleen limaa, johon muidenkin mikrobien on helppo tarttua.

Kun biofilmissä oleva mikrobi kuolee, sen sisältämät ravinteet käytetään biofilmin muiden mikrobien ruoaksi. Biofilmin pintaosista irtoaa aktiiviseen liikkumiseen kykeneviä mikrobeja.
Biofilmissä on usein ihmiselle hyödylliset mikrobien lisäksi haitallisia mikrobeita jotka voivat aiheuttaa pysyviä infektioita ihmiskehoon.


Titan valokatalyysipinnoitteen ideana on, että se asennetaan kosketuspinnan ja biofilmin väliin. Asennuksen jälkeen valokatalyysipinnoite tuhoaa toistuvasti uudelleen kasvavan biofilmin. Eli kaikki niin hyvät kuin huonotkin mikrobit tuhoutuvat tässä prosessissa. Lopputuloksena, kosketuspinnoilta ei todennäköisemmin enään pinnoituksen jälkeen saa mitään ihmiselle haitallista infektiota.


Titan Vs. Koronavirus

IGL Coatings Titan pinnoitteella on jo valmiiksi useampia tutkimus sertifikaatteja. Valmiiksi olemassa olevien sertifikaattien lisäksi olemme lähettäneet testi vedokset Titan valokatalyysi pinnoitteesta useampaan testauslaboratorioon Euroopassa. Tällä hetkellä Titan pinnoite on testeissä nyt, missä tutkitaan sen teho tuhota SARS-CoV-2 eli Koronavirus. Yksikään titaanioksidi valokatalyysipinnoite maailmassa ei ole vielä saanut sertifikaattia Koronaviruksen tuhoamisesta (Tarkistettu 21.01.2021), mutta se ei tarkoita etteivät ne sitä tuhoaisi. IGL Coatings Titan valokatalyysipinnoite on onnistunut testeissä tuhoamaan Covid-19, SARS-CoV-2 eli koronaviruksen (05.02.2021). Tällä hetkellä odotamme enään lopullista testiraporttia ja erillistä sertifikaattia. 

IGL Coatings Titan | More Info |

IGL Absolute, Pure ja Titan esittelyvideo

Valokatalyysipinnoitteen hyödyt

Valokatalyysipinnoite pitää huolen että pinnat pysyvät puhtaana mikrobeista ja vähentää merkittävästi myös mahdollisten bakteeri ja virusperäisten tautien leviämistä, tai henkilökunnan taikka asiakkaiden sairastumista. Luonnollisesti pinnoite myös säästää aikaa, materiaalikuluja. Puhumattakaan säästöistä kun henkilökunnan sairastumis riski pienenee. 


1. Asiakas turvallisuus - eli turvallista asiointia asiakkaille.
2. Työntekijä turvallisuus - eli turvallinen työskentely ympäristö henkilökunnalle.
3. Positiivinen viestintä asiakkaille.
4. Suojaa mikrobi peräisiltä taudinaiheuttajilta myös pimeässä 24 tuntia.
5. Säästöä siivous kuluissa.
6. Säästää pintojen kulmista pesuainepesujen takia.
7. Asennuksen jälkeen, ei käyttökustannuksia.
8. Ekologinen - niinkuin kaikki muutkin IGL Coatings brändin tuotteet, myös Titan on ekologinen tuote.
9. Turvallinen - asennuksen jälkeen, TÄYSIN turvallinen niin ihmisille kuin myös eläimille.


Sertifikaatit

IGL Coatings Titan pinnoitteella on useampiakin sertifikaatteja ja tunnustuksia.

 • Titan on Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n ohjeiden mukaan tarkasti suunniteltu ja kehitetty tuote
 •  Maailman terveysjärjestön WHO:n hyväksymä
 • Titanilla on saanut ECHA:n (Euroopan kemikaalivirasto) laatima yksilöllisen koostumustunnisteen
 • ISO 9001:2015 sertifikaatti
 • ISO 21702:2019 sertifikaatti
 • ISO 22196:2011 sertifikaatti
 • Tehtaamme täyttää MS ISO / ISE 17025/2005 vaatimukset
 • Malesian yliopiston tutkimus ja sertifikaatti
  ( Malesian yliopsito on maailman yliopisto ranking tasolla 59. )
 • TÜV sertifikaatti
  TÜV on sertifikaatti, joka on tae erityisesti valmistusprosessin laadusta jaturvallisuudesta. Sertifiointimerkit, sertifikaatit ja testiraportit osoittavatasiakkaiden sitoutumisen laatuun, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen. Lähde TÜV SÜD )
 • NANOVerify sertifikaatti
  ( Nanoverify on taho testaa ja varmistaa tuotteiden oikeasti olevan aitoja nanoteknologia tuotteita sekä varmistaa myös tuotteen oikeellisuuden, että tuote on juuri sitä mitä kuuluukin olla. Lähde NANOVerify )
 • Tulossa pian 2021: Eurofins sertifikaatti
  Kansainvälinen Eurofins Group tarjoaa testaus-, analyysi-, sertifiointi- ja asiantuntijapalveluita. Eurofins toimii yli 800 laboratorion ja noin 50 000 asiantuntijan voimin 50 maassa. Teemme työtä, jotta ihmiset voivat luottaa kuluttamiensa tuotteiden, lääkkeiden ja elinympäristönsä turvallisuuteen. Lähde: Eurofins)
 • Tulossa pian 2021: Maleisian valtion ja yliopiston tuottaman
  Covid-19/ Sars-Cov-2 tutkimus. Eli Koronavirus tutkimus
  . Läpäisty, odotamme vain lopullisia papereita.

Referenssit Suomessa

IGL Coatings Titan pinnoitetta myydään yli 20 maassa. Tässä hieman listaa Suomessa tehdyistä pinnoituksista. Valitettavasti emme ehdi kaikkia listaan lisäämään heti asennuksen jälkeen vaan täytöt tulee hieman viiveellä.

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa ja mainokset kiinnostavia, käytämme kumppaniemme kanssa sivustolla evästeitä. Jos et hyväksy evästeitä, muuta selaimesi asetuksia. Lisätietoja. Hyväksyn evästeiden käytön jatkamalla sivuston käyttöä.